टोकियो र हाकतामा फुदोउसानको लागि असुमिराई कम्पनी

टोक्यो एरियाआसुमिराई विदेशी पाहुनाको लागी रूम खोज्न आवश्यक हुने भाषाको सेवा र रूमलिऐ सकेपछी आसुमिराईको सेवा अनुसार लाईफ प्लानको लाइफ सपोर्ट गर्ने छै !
फुदोउसान किन बेच गर्नको लागि फुदोउसानको इन्फमेसन र विदेशी पाहुनाको प्लान अनुसारको रूम परिचय गराछै !
ओनरको रूमको व्यवस्थापन लागिपाहुना बडाऊन र त्यसको सल्लाह प्रबंधन प्रशासनको पनि सपोर्ट गरीने छ !
जापानमा रूमको खोजी• फुदोउसान किन बेच •भाडा व्यवस्थापन आसुमिराई लाई!

- LANGUAGE -
言語選択-Change your language-

आसुमिराईको बिशेषता
― Advantage ―

 • राम्रो लाईफ सप्पोट

  ― advantage ―

  रूम रेन्ट इन्सुरेन्स प्रेयोग गर्नुहुने
  पाहुनालाई रूममा बसी सके पछी
  त्यसको सप्पोर्ट गर्ने

 • रूममा बसीसके पछीको पनि सप्पोर्ट गर्ने

  ― advantage ―

  आरामदाई असोबासको लागि
  बिभिन् भाषाबाट कल सेन्टरको साथमा सप्पोर्ट गर्छै

 • धेरै बिदेसी स्टाफ बाट सहयोग

  ― advantage ―

  धेरै बिदेसी स्टाफ
  नेपालिमा पनि
  अग्रेमेन्ट हुने हुनाले सिम्पल तरिकाले अप्पलाई हुन्छ

टोक्यो एरियाआसुमिराईको कस्तो कम्पनी ? 
― What’s Asumirai? ―

टोक्यो एरियाजापानीज पाउना अवश्य विदेशी पाउनाको लागीपनी
बीभिन् भाषाको सप्पोर्ट गर्ने स्टाफ बाट पनि सहयोग
रूम मात्र नभएर अफिस र रूम को बेच बिखन्
अफिसको खोजिमा हुनुहुन्न्छ भने असुमिराई सम्झनुहोस

 • बिदेशी स्टाफ
  घेरै बिदेशी स्टाफ बाट सहयोग
  बिदेशी पाहुनाको लागि ठुक्क !

 • बिसेष कल सेन्टर

  समस्याको पनि समघान

 • रुम लिई सके
  पछिको सहयोग
  ठुक्क सँगको बसोबास

 • राम्रो सँग सल्लाह र सुजाप

  सबै कुराको सल्लाह गर्न सक्नुहुने छ

 • धेरै रूमको
  इंट्रडूसिंग भइरहेको छ
  आवश्यकता अनुसारको रुम उपल्बध छ

 • बिदेशी स्टाफ
  घेरै बिदेशी स्टाफ बाट सहयोग
  बिदेशी पाहुनाको लागि ठुक्क !

 • बिसेष कल सेन्टर

  समस्याको पनि समघान

 • रुम लिई सके
  पछिको सहयोग
  ठुक्क सँगको बसोबास

 • राम्रो सँग सल्लाह र सुजाप

  सबै कुराको सल्लाह गर्न सक्नुहुने छ

 • धेरै रूमको
  इंट्रडूसिंग भइरहेको छ
  आवश्यकता अनुसारको रुम उपल्बध छ

सामग्री

पाहुनाको आवाज

पाहुनाको आवाज
― Voices ―

tokyo for rent fukuoka for rent inquiry cacao talk
tokyo for rent fukuoka for rent inquiry cacao talk